Duálne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020

5. septembra 2019

Hneď začiatkom školského roka navštívili našu spoločnosť žiaci 1. ročníka SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku. Keďže SOŠ – technická sa k 31.08.2019 ruší, nadviazali sme spoluprácu s jej právnym nástupcom, ktorým je SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu na ulici Bardejovskej 715/18 vo Svidníku.

Žiaci 1. ročníka, ktorí sa rozhodli študovať 3-ročný učebný odbor – obrábač kovov alebo  4-ročný študijný odbor – mechanik strojov a zariadení alebo mechanik elektrotechnik, majú možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania a pripraviť sa na výkon budúceho povolania.

Viac informácii nájdete na našej webovej stránke v sekcii KARIÉRA – SŠ/DUÁLNE VZDELÁVANIE a v prípade otázok kontaktujte personálne oddelenie na tel. čísle 054/7862128.