Exkurzie pre ZŠ, SŠ a VŠ

Exkurzie pre ZŠ, SŠ a VŠ

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. každoročne organizuje exkurzie pre stredné a vysoké školy, ale aj pre základné školy.

Žiaci a študenti sa na exkurzii majú možnosť dozvedieť o všetkých aktivitách spoločnosti či už regionálnych alebo zahraničných.

Taktiež majú príležitosť obzrieť si v sprievode technického personálu areál firmy spolu s výrobnými halami.

V prípade záujmu o exkurziu v spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

Na uvedený e-mail je potrebné zaslať žiadosť o exkurziu spolu s názvom školy, zoznamom žiakov/študentov a zodpovedným učiteľom/profesorom.