Pracovné prostredie

AREÁL FIRMY

S modernizáciou budov a priestorov sme začali v roku 2005. Zrekonštruovali sme fasádu a interiér administratívnej budovy, výrobných hál spolu s ich označením, ako aj jedáleň. Areál firmy sme upravili novým oplotením a funkčným parkoviskom, informačnou mapou a samozrejme flórou.

KANCELÁRIE

Rekonštrukciu administratívnej budovy spolu s recepciou a vrátnicou sme ukončili v roku 2013. V tom istom roku sme sfunkčnili študijnú akadémiu, ktorá slúži na interné školenia, semináre a kurzy. Cieľom bolo vytvoriť priateľské pracovné prostredie, v ktorom budú zamestnanci schopní konštruktívne tvoriť a pracovať, a v ktorom zákazníci nadobudnú pocit dôvery voči PSS SVIDNÍK, a.s. ako ich dodávateľovi.

VÝROBNÉ HALY

Kompletizácia produktov firmy sa odohráva v dvoch výrobných halách. V priebehu existencie firmy sme investovali do nákupu nového strojového parku a moderných výrobných technológií, v čom pokračujeme dodnes. Tieto zariadenia nielen že zefektívnia výrobný proces a zjednodušia prácu výrobným pracovníkom, ale aj zvýšia kvalitu a estetiku ponúkaných produktov. Okrem toho bolo vo výrobných halách  zrealizované vykurovanie, zabudované žiariče a upravené označenie komunikačných ciest. V septembri 2017 sme začali s modernizáciou výrobných priestorov položením nových epoxidových podláh a v súčasnosti pracujeme na rozšírení technológií CNC v našej výrobe.

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

S výstavbou zákazníckeho centra (tzv. showroom) sme začali v roku 2013. Jeho výstavbu sme definitívne ukončili v roku 2019. Showroom je výstavný priestor, ktorý slúži na prezentáciu firmy a jej produktov pre zákazníkov a iných významných partnerov a taktiež na vzdelávacie a spoločenské aktivity pre zamestnancov. Zákazníkovi takto budeme schopní poskytnúť názornú ukážku produktov a riešení vyrábaných a ponúkaných našou spoločnosťou.