Príbehy kolegov

PSS-Eugen Babenko

Eugen Babenko – konštruktér

(vo firme pracuje 1 rok)

Počas toho ako som sa rozhodoval ohľadom zmeny práce a miesta pôsobenia, som oslovil aj spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s.

Chcel som začať niečo nové a reagoval som na viacero ponúk vo viacerých firmách, no spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. sa odlišovala dobrou atmosférou a dobrou komunikáciou. Mal som pocit, že sa zaujímajú o moju osobu a že som vo firme potrebný.

Od januára 2019 pracujem pre firmu ako konštruktér, kde som doteraz spolupracoval na šiestich projektoch. Mám možnosť pracovať v 3D programe a vytvárať 3D modely strojov a zariadení. Firma nedávno zaviedla nový informačný systém, ktorý zjednodušuje prácu a eliminuje chyby, prípadne problémy v následnej produkcii. Každý skonštruovaný produkt vidím na dielni, jeho výrobu a kompletizáciu, čo je tiež veľmi zaujímavé.

Čo na firme oceňujem je ochota kolegov pomôcť a tiež pocit, že sa vo firme môžem zlepšovať.

01 015

Peter Sasarák – elektrikár

(vo firme pracuje 31 rokov)

V spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. som zamestnaný pomerne dlho, pretože som vo firme celkovo spokojný. Pracujem v odbore, ktorý som vyštudoval a stále mám možnosť zdokonaľovať sa.

Keďže vývoj v oblasti techniky ide dopredu, firma udržiava krok s novými trendmi a my máme priestor naučiť sa stále niečo nové. Okrem toho je tu dobrý kolektív, stabilná práca ako aj pravidelný príjem.

Počas svojej práce v podniku som mal príležitosť montovať naše stroje zariadenia v rôznych krajinách. Vďaka tomu som precestoval takmer celý svet.

PSS-Dominik-Ilek

Dominik Ilek – vedúci prípravy výroby

(vo firme pracuje 1 rok)

Mojim cieľom bolo pracovať s ľuďmi a viesť ich, čo sa mi aj v tejto spoločnosti podarilo. Mal som možnosť realizovať sa pri zavádzaní nového informačného systému a spôsobiť zmenu v príprave a realizácii výroby.

Je tu fajn kolektív, vychádzame spolu a pomáhame si. Páči sa mi jednanie zo strany vedúcich a taktiež podriadení majú rešpekt voči vedúcim pracovníkom.

Pavol-Karkula

Pavol Karkula – programátor CNC

(vo firme pracuje 4,5 roka)

Popri štúdiu na vysokej škole sa mi naskytla možnosť pracovať v spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. presne v tom odbore, ktorý som študoval. Táto firma je jednou z mála spoločností v tomto regióne, ktorá vie využiť poznatky v oblasti programovania pre CNC techniku. Keďže nakupované výrobné zariadenia sú stále modernejšie a technika ide dopredu, mám možnosť rozvíjať svoje schopnosti a naučiť sa niečo nové.

Mám rád prácu s technológiami, a preto ma teší, že firma aj v súčasnej dobe investuje do ďalších nových CNC zariadení, ktoré výrobný proces zefektívnia ešte viac.

Pozornosť je venovaná aj finančnej politike a je vidieť, že firma pracuje aj na tejto oblasti a chce zamestnancom vychádzať v ústrety. Prístup manažmentu a kolegov je celkovo na veľmi vysokej úrovni.

Okrem toho vedenie podporuje aj športové aktivity. Poskytuje svojim zamestnancom plaváreň alebo telocvičňu, kde môžu zamestnanci tráviť svoj voľný čas.

Tohto roku budem končiť vysokoškolské štúdium. Mám možnosť vypracovať diplomovú prácu priamo vo firme v ktorej pracujem a v budúcnosti chcem pracovať.

DSC_0044m

Ján Ivančo – montážnik a zvárač strojov na spracovanie mäsa

(vo firme pracuje 35 rokov)

Vo firme pracujem už 35 rokov, pretože ma práca montážnika a zvárača baví. Počas svojej praxe som sa naučil veľa vecí, hlavne v oblasti zvárania a získal osvedčenia na zváranie argónom, elektródou a kyslíkom. Viem, čo mám robiť a aké sú postupy pri výrobe strojov.

Ak človek zmontuje a spustí stroj do prevádzky vidí, že niečo dokázal.
Toto zamestnanie mi vyhovuje, pretože mám blízko do práce, zabezpečené stravovanie, pravidelnú výplatu, vo výrobných halách je poriadok a čisto a nové podlahy k tomu určite prispeli.

Keďže som sa vo firme naučil odbornej spôsobilosti, mám možnosť podieľať sa na výrobe a kompletizácii kvalitných výrobkov.

Michal-Duda-2

Michal Duda – správca majetku

(vo firme pracuje 4 roky)

Ako absolvent VŠ som do spoločnosti nastúpil kvôli skúsenostiam a vedomostiam vo výrobnom podniku. Hľadal som stabilné zamestnanie blízko svojho bydliska. Zároveň ma zaujal profil spoločnosti.

Firma je veľmi dobre zorganizovaná, každý vie, čo má robiť. Máme prehľad v činnostiach aj v komunikácii a zavedené smernice nám pomáhajú dodržiavať interný systém. Napriek tomu vo firme vládne rodinná atmosféra.

Vo firme sa venuje pozornosť aj osobnému rozvoju a zvyšovaniu kvalifikácie. Momentálne navštevujem kurz anglického jazyka.

PSS-David-Draganovsky

Dávid Draganovský – vedúci divízie 4 – produkcia

(vo firme pracuje 6 rokov)

Ako neskúsený pracovník bez praxe som hneď po ukončení vysokej školy dostal príležitosť pracovať vo firme ako bezpečnostný technik.

Zároveň ma zaujal výrobný proces. Preto som sa rozhodol riadiť realizáciu našich zákaziek. Výroba je v našej spoločnosti rozsiahla, vyrábame jednotlivé stroje ako aj celky, čo je veľmi zaujímavé. Vo výrobe je čisté pracovné prostredie a výrobní pracovníci sú vybavení oblečením, potrebným náradím a ochrannými prostriedkami. Stále nakupujeme nové technické vybavenie a nedávno sme zaviedli vo výrobe kamerový systém, čo je super.

Ako vedúci produkcie mám šancu tvoriť a pričiniť sa o niečo, kde vidím výsledok. Oceňujem, že mi bola vložená dôvera a možnosť riadiť výrobu. Je to veľmi zodpovedná pozícia prinášajúca aj stres.

Vo firme nie je vždy prihliadané na to, koľko má človek skúseností a ako dlho vo firme pracuje, ale ako je ochotný. Na základe toho sa dá posunúť vyššie.

Ivana-Buralova

Buraľová Ivana – manažér kvality

(vo firme pracuje 2 roky)

Keďže som prešla v minulosti rôznymi pozíciami vo výrobe či sklade v zahraničí, chcela som pracovať na pozícii, kde zúročím svoje vedomosti zo školy a skúsenosti z cudziny.
Vyštudovala som materiálové inžinierstvo a PSS SVIDNÍK, a.s. bola stabilnou strojárskou spoločnosťou vo Svidníku, kde som mohla uplatniť svoje vzdelanie. To boli hlavné dôvody prečo som sa rozhodla v tejto firme pracovať. Navyše už nemusím do práce dochádzať a stáť v zápchach.

Spoločnosť má bohatú históriu, mladý a zároveň aj skúsený kolektív. Ponúka kreatívne a podnetné prostredie, v ktorom vládne priateľská atmosféra.
Osobne ma zaujal výrobný program a dodávka produktov do rôznych krajín sveta. Okrem toho neustále pracujeme na inovácii výrobného parku, ktorého záber je pomerne široký.

Sme držiteľmi certifikátov, na základe ktorých spĺňame kritériá nielen európskych ale aj amerických či čínskych technických noriem, čo nám zabezpečuje export a expanziu na tieto trhy.

Leno-Miroslav

Leňo Miroslav – vedúci konštrukcie mäsostrojov

(vo firme pracuje 3,5 roka)

Na začiatku, ešte ako študent technickej VŠ, som dostal príležitosť nastúpiť do zamestnania ako konštruktér aj bez praxe. Firma mi vyhovela aj v tom, že som mohol dokončiť inžinierske štúdium popri zamestnaní.

Spoločnosť dáva študentom a mladým ľuďom šancu nabrať prax a zarobiť si, ako ju dala aj mne. Máme možnosť ďalej sa vzdelávať a v tomto období navštevujem kurz angličtiny. Mám možnosť zlepšovať sa v tomto jazyku, keďže komunikujem so zákazníkmi aj dodávateľmi z Ameriky, Ruska či Nemecka.

Ako konštruktér sa stále zdokonaľujem či už v 3D modelovaní alebo v samotnom výrobnom procese. Firma každoročne zabezpečuje novšiu verziu Inventoru, takže vždy sa naučím niečo nové.

Na firme si tiež vážim etický a seriózny prístup.

Roman-Boch

Boch Roman – konštruktér na oddelení pivovarov

(vo firme pracuje 10 rokov)

Keď som skončil vysokú školu, oslovilo ma viacero slovenských firiem. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. reagovala ako prvá. Oslovil ma jej výrobný program a pracovná pozícia konštruktéra a následne som sa rozhodol pre tento podnik pracovať.

Nie je to len konštrukčná, ale aj výrobná firma, čo je obrovskou výhodou. Môžem reálne vidieť každý produkt, ktorý skonštruujem. To, čo nakreslím na výkres sa odzrkadľuje v praxi.

Plusom je tiež, že sme každý rok školení na novšie verzie programu Inventor. Okrem toho som v roku 2013 získal certifikát Medzinárodného zváracieho inžiniera.
Počas svojho pôsobenia vo firme som mal možnosť zdokonaliť sa v programe AutoCad a Inventor, rozvíjať svoje vedomosti, pracovať na množstve projektov, cestovať a zúčastňovať sa zahraničných výstav.