Stredné školy

Duálne vzdelávanie

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. získala v roku 2017 Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania, ktoré je platné sedem rokov.

V tom istom roku sme podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou technickou vo Svidníku.

Firma môže poskytovať praktické vyučovanie v nižšie uvedených študijných odboroch.

Stredná odborná škola technická

Pionierska 361/4, 089 01 Svidník

Názov odboru štúdia: Mechanik strojov a zariadení

Mechanik elektrotechnik

Obrábač kovov

Pripravovaná je aj spolupráca so Spojenou školou Juraja Henisha v Bardejove. Žiakom bude možné poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre nasledujúce odbory:

Spojená škola Juraja Henisha

Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Názov odboru štúdia: Mechanik nastavovač

Mechanik elektrotechnik

Programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení

 

Priebeh duálneho vzdelávania v PSS SVIDNÍK, a.s.:

Žiak zapojený do duálneho vzdelávania získa:

– znalosť čítania technickej dokumentácie

– zváračský preukaz ZT-3

– zručnosť v základoch zvárania a poznatky v zváracích metódach

– skúsenosti z postupov výroby strojov a zariadení

– bezplatný obed

– pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky

 

Základná výška odmeny za 1 hodinu produktívnej práce:

  1. ročník – 1,50 EUR / 1 hod.
  2. ročník – 1,50 EUR / 1 hod.
  3. ročník – 2,50 EUR / 1 hod.
  4. ročník – 2,50 EUR / 1 hod.

V prípade záujmu o praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v našej firme kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

 

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať duálne vzdelávanie

Stredné školy

 

Prax

Žiaci stredných škôl majú možnosť absolvovať v našej spoločnosti odbornú prax. Môže ísť o prax v rámci štúdia na strednej škole v trvaní 1 – 2 týždňov, ale aj o prax v dlhšom časovom rozmedzí.

V prípade záujmu o prax v našej firme kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

Na uvedený e-mail je potrebné zaslať žiadosť, kde uvediete názov školy, dĺžku trvania praxe a odbor, ktorý študujete.