Výhody pre zamestnancov PSS SVIDNÍK, a.s.

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka svojim zamestnancom motivujúce prostredie s viac než štyridsaťročnou tradíciou a vlastnou firemnou kultúrou. Okrem toho firma organizuje počas celého roka rozličné podujatia a aktivity.

Firemné akcie:

MDŽ – 08.03.

Deň PSS SVIDNÍK, a.s. – 11.09.

Mikuláš pre deti zamestnancov – 06.12.

Vianočné posedenie

Úspechy kolegov

 

Šport a relax:

Bazén a sauna – v areáli III. ZŠ na ul. 8. mája (každý pondelok)

Telocvičňa – v areáli III. ZŠ na ul. 8. mája (každú stredu)

 

Iné výhody:

Preplácanie 100% cestovného do výšky cestovného lístka SAD

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách

Príspevok na DDP III. pilier podľa veku

Odmena darcom krvi pri udelení plakety

 

Iné výhody:

Perspektívna práca v stabilnej spoločnosti

Možnosť kariérneho rastu

Práca na medzinárodných projektoch

Služobné cesty do zahraničia (stretnutia so zákazníkmi, výstavy a pod.)

Práca s modernými technológiami

Školenia – interné a externé

Moderne vybavené pracoviská

Stravovanie v areáli firmy

Ubytovanie v areáli firmy (v prípade potreby)