Odborná exkurzia v PSS SVIDNÍK, a.s. ako prostriedok prepojenia teoretického vzdelania s praxou

22. júna 2018

Dva týždne pred začiatkom letných prázdnin sa na pôde firmy PSS SVIDNÍK, a.s. uskutočnila ďalšia poznávacia exkurzia pre študentov stredných škôl. Firmu tento krát navštívili žiaci 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej vo Svidníku. Jednalo sa o žiakov z učebných odborov Mechanik strojov a zariadení a Mechanik/Elektrotechnik.

Cieľom tejto exkurzie bolo oboznámiť študentov s pracovným prostredím vo firme a informovať ich o pracovných ponukách, ktoré spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. vo výrobnej sfére poskytuje. Účastníkov exkurzie sprevádzali Mgr. Homzová Zuzana, vedúca DIV1 Komunikácia a Bc. Draganovský Dávid, vedúci DIV4 Produkcia. Študenti mali možnosť spoznať produkty a služby, ktoré firma ponúka a prináša na trh. Asi najviac zaujímavou pre nich bola obhliadka výrobných priestorov, kde na jednotlivých pracoviskách mohli sledovať proces výroby niektorých zariadení, či vidieť hotové stroje z výrobného sortimentu firmy.

Touto exkurziou firma chcela nadviazať na spoluprácu so spomínanou školou, s ktorou uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní na školský rok 2019/2020. Firma postupne vytvára podmienky pre prvých študentov, ktorí sa tu budú praktický vzdelávať a osvojovať si návyky potrebné pre výkon ich budúceho povolania.