Pracovné pozície

Ponúkame voľné pracovné pozície hlavne v technickej a výrobnej sfére. Hľadáme profesionálov alebo ľudí, ktorí sa chcú stať profesionálmi na svojom poste, ktorý budú zastávať.

Na získanie a udržanie si pracovného miesta je potrebné si svoje pracovné miesto vytvárať, a to každý deň! Vaše pracovné miesto nevytvára váš zamestnávateľ, ani zákazník, ale vy sami!

Vnútrofiremnú kultúru možno najlepšie charakterizovať priateľským a nápomocným prístupom k zákazníkom, kde kolegovia navzájom spolupracujú a rešpektujú jeden druhého, aby dosiahli stanovené výsledky.

Práve výsledky a poctivá práca sú priority, na ktoré sa firma orientuje.

Voľné pracovné pozície

Personálne oddelenie

 

Mgr. Zuzana Homzová
HR manager

Tel: +421 54 78 62 128
E-mail: kariera@pss-svidnik.sk