Dokvasené pivo sa môže podávať ako pivo kvasnicové, alebo filtrované, ktoré je výhodnejšie pre distribúciu. Pre filtráciu sa používajú kremelinové alebo doskové filtre. Filtrované pivo je pred stáčaním uchovávané v servisnom tanku.

 

Filtrácia