Ovládací systém

Ručný ovládací panel

Zahrňuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané ručne.

 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač.
Ovládací systém

Pneumatický ovládací panel

Zahrňuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané pneumaticky.

Je to poloautomatický systém.

 • pneumatické otváranie klapiek – vypínače na paneli
 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny.
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač.
Ovládací systém

Pneumatický ovládací panel TOUCH SCREEN

Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané pneumaticky.

Je to poloautomatický systém.

 • pneumatické otváranie klapiek – ovládanie dotykom na obrazovke;
 • frekvenčné meniče;
 • ovládanie dopravníka šrotu;
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny;
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek;
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania;
 • ovládanie svetiel varne;
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu;
 • kontrola teplôt v nádržiach varne;
 • bezpečnostný vypínač.
Ovládací systém
Ovládací systém

Počítačový ovladací panel

Zahrňuje ovládací panel s elektroskriňou; klapky sú ovládané pneumaticky. Je to automatický systém ovládaný softvérom. Varenie je riadené pomocou naprogramovaných dát.

 • pneumatické otváranie klapiek – program
 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač.
Ovládací systém

Ovládanie fermentačných tankov

Cez dotykovú obrazovku je možné regulovať teplotu vo vnútri tankov.

Ovládací systém