Úpravovňa vody

1 – jemný filter,
2 – poloautomatická úpravovňa vody,
3 – nádrž na soľanku,
4 – napájacia nádrž,
5 – prívod neupravenej vody,
6 – upravená voda k parnému vyvíjaču,
7 – vratný kondenzát zo systému,
8 – odvzdušnenie.

Popis: Jemný filter (1) zachytí drobné mechanické nečistoty v neupravenej vode. Nasleduje zmäkčenie vody v úpravovni (2) pomocou výmeny iontov na bázi regenerácie chloridom sodným. V prostredí katexu (živice) sa z upravovanej vody odstraňujú kationty vápnika a horčíka (ktoré pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín) a sú nahradené iontami sodíka. Katex sa regeneruje pôsobením chloridu sodného z plastovej nádrže na soľanku (3).

Úpravovňa vody
Úpravovňa vody