Náš systém varenia piva umožňuje výrobu rôznych druhov piva s využitím dekokčného spôsobu varenia piva (výroba piva typu ležiak) a taktiež infúzneho spôsobu varenia piva.

Varenie piva metódou infúzie

Varenie piva
45 °C  vystieranie
52 °C  ohrev rmutu
63 °C  nižšia cukrotvorná teplota
73 °C  vyššia cukrotvorná teplota
78 °C  scedzovanie
100 °C  chmeľovar
12 °C  chladenie mladiny

Varenie piva metódou dekokcie

Varenie piva
37 °C  vystieranie
52 °C  ohrev rmutu
63 °C  nižšia cukrotvorná teplota
64 °C  čerpanie časti rmutu do scedzovacej nádoby
73 °C  vyššia cukrotvorná teplota
100 °C  varenie rmutu
73 °C  scedzovanie
100 °C  chmeľovar
12 °C  chladenie mladiny