Varňa EUROTECH Klasik/Pub

Varňa EUROTECH classic, je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva z dvoch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny a horúcej vody, miešadla rmutu a kopačiek. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením…. atď. Tento systém umožňuje infúzny a dekokčný spôsob varenia a slúži pre náročnejších zákazníkov so zodpovedajúcim počiatočným rozpočtom. Systém prináša veľa zábavy a nikdy nekončiacu kreativitu pri výrobe vášho piva.

Varňa EUROTECH pub sa od typu EUROTECH klasik odlišuje tým, že umožňuje iba infúzny spôsob varenia a slúži pre nenáročných zákazníkov s nízkym počiatočným rozpočtom. Pri tomto type varne prebieha proces vystierania v scedzovacej nádrži a kotol slúži na chmeľovar. Rozmery oboch typov varní sú identické.

Varňa – Kombi tank

Umiestnený naľavo pri pohľade spredu. Pozostáva z dvoch častí. Vrchná je scedzovacia nádrž so sitom a kopačkami. Spodná je nádrž na horúcu vodu, v ktorej sa pripravuje voda na varenie a skrápanie, čo vo veľkej miere šetrí čas, vodu a elektrickú energiu.

Varňa – Vystieracia nádoba

Umiestnená napravo pri pohľade spredu. Slúži na vystieranie a rmutovanie, ako kotol na varenie, a ako nádoba na vírenie – teda separáciu usadenín. V jej vnútri je špeciálne miešadlo rmutu.

Varňa EUROTECH Klasik/Pub
Varňa EUROTECH Klasik/Pub
TECHNICKÉ PARAMETRE4 HL6 HL10 HL12 HL17,5 HL24 HL35 HL
Min. výška stropu3 2503 3503 5503 5503 6503 9004 100
Rozmer A – výška / mm3 2003 3003 5003 5003 6003 8504 000
Rozmer B – šírka / mm2 5002 9003 5003 5004 1004 4005 500
Rozmer C – dĺžka / mm1 8002 0002 2502 2502 5002 6503 200
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)1 8001 9002 2002 3002 7003 8004 600
Hmotnosť plnej varne / (kg)2 7803 3704 2905 2306 9509 52013 100
Objem scedzovacej nádoby / (HL)3,85,79,411,316,521,233
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)691518263652
Objem vystieracej nádoby / (HL)4,87,212,014,521,029,042
Objem mladiny na jednu várku / (HL)4006001 0001 2001 7502 4003 500