Varňa EUROTECH Micro

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva zo šiestich hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením…. atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Varňa – Vystieracia nádoba.

Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.

Varňa – Scedzovacia nádoba.

Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.

Varňa – Kotol.

Slúži na varenie mladiny.

Varňa – Vírivá nádoba.

Slúži na separáciu kalov mladiny.

Varňa – Nádrž na horúcu vodu.

Slúži na výrobu horúcej vody potrebnej počas procesu varenia, a na zachytávanie ohriatej vody z chladiča mladiny.

Varňa – Nádrž na studenú vodu.

Slúži na výrobu studenej vody potrebnej počas procesu schladzovania mladiny pred jej dopravou do fermentačných nádob.

Varňa EUROTECH Micro
TECHNICKÉ PARAMETRE35 HL50 HL60 HL
Min. výška stropu3 9004 0004 000
Výška A – výška / mm3 5003 6003 700
Šírka B – výška / mm5 9006 0006 200
Dĺžka C – výška / mm9 3009 4009 500
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)12 00012 50012 650
Hmotnosť plnej varne / (kg)36 60047 90055 150
Objem scedzovacej nádoby / (HL)334757
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)527590
Objem vystieracej nádoby / (HL)334757
Objem kotla / (HL)405869
Objem vírivej nádoby / (HL)365262
Objem nádoby na studenú vodu / (HL)527590
Objem mladiny na jednu várku / (L)3 5005 0006 000