Rezačky SG na čerstvé mäso

PSS SG rýchlostné rezačky sú viacúčelové a všestranné zariadenie určené na rýchle rezanie akéhokoľvek druhu čerstvého mäsa a iných potravinárskych produktov. PSS SG umožňujú hrubé ako aj úplne jemné rezanie a zabezpečujú vynikajúcu akosť výsledného produktu. Zariadenie je zárukou efektívneho a praktického využitia a zaisťuje vysoký výkon a spoľahlivú prevádzku.

Čerstvé mäso pripravené na spracovanie je podávané do násypky PSS SG, kde je zachytávané podávaco-rezným šnekom a následne posúvané k reznej sade. Podľa druhu zvolenej reznej sady sa získava výsledný produkt požadovanej štruktúry. Kvalitné PSS rezné ústrojenstvo zaisťuje bezproblémové rezanie, minimálne opotrebovanie a získanie produktu prvotriednej kvality.

Opcie

 • PSS BES eliminačný systém kostí
 • Podávacie zariadenie
 • Zrkadlovo leštený šnek
 • Zrkadlovo leštená násypka
 • Inšpekčný schod
 • Inšpekčná plošina
 • Inšpekčná plošina s bezpečnostným zábradlím
 • Predlženie steny násypky
 • Diaľkový prístup cez internet
Rýchlostné rezačky na čerstvé mäso

Produkty

Príkon šneku
30 kW
Ovládanie cez frekvenčný menič
áno
Hmotnosť stroja
1 790 kg
Rozmery (DxŠxV)
3015 mm x 1180 mm x 2320 mm
Výkon * A) jemné rezanie
4 000 kg/hod
Výkon * B) hrubé rezanie
8 000 kg/hod
Priemer reznej súpravy
200 mm
Objem násypky
280+220 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon šneku
55 kW
Ovládanie cez frekvenčný menič
áno
Hmotnosť stroja
2 100 kg
Rozmery (DxŠxV)
3110 mm x 1180 mm x 2320 mm
Výkon * A) jemné rezanie
6 500 kg/hod
Výkon * B) hrubé rezanie
15 000 kg/hod
Priemer reznej súpravy
250 mm
Objem násypky
280+220 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Rezačky SGS na čerstvé mäso

PSS SGS samopodávacie rýchlostné rezačky sú kompaktné zariadenia určené na rýchle a dokonalé rezanie čerstvého mäsa a iných potravinárskych produktov. Pomocou PSS SGS je možné zabezpečiť hrubé ako aj úplne jemné rezanie, pričom v oboch prípadoch je výsledkom konečný produkt prvotriednej kvality a výbornej konzistencie. Používaním tohto zariadenia je zaistená efektívna, výnosná a vysokokvalitná produkcia v prevádzkach potravinárskeho priemyslu.

Čerstvé mäso pripravené na spracovanie je podávané do násypky PSS SGS, ktorá je vybavená tzv. podávacím krídlom. Jeho hlavná funkcia spočíva v rýchlom posúvaní spracovávanej suroviny k reznému šneku a následné k samotnému reznému ústrojenstvu. Podľa druhu zvolenej reznej sady sa získava výsledný produkt požadovanej štruktúry. Konštrukcia krídla je navrhnutá tak, aby pomaly rotujúce krídlo zabezpečilo stály a dôkladný prísun produktu do reznej sekcie PSS SGS. Výhodou krídla je, že zabraňuje hromadeniu veľkého množstva produktu v násypke rezačky a zvyšuje výkon rezania.

Rýchlostné rezačky samo-podávacie

Produkty

Príkon šneku
30 kW
Príkon podávacieho krídla
2,2 kW
Ovládanie cez frekvenčný menič
áno
Hmotnosť stroja
2 280 kg
Rozmery (DxŠxV)
3390 mm x 2200 mm x 2570 mm
Výkon * A) jemné rezanie
4 000 kg/hod
Výkon * B) hrubé rezanie
8 000 kg/hod
Priemer reznej súpravy
200 mm
Objem násypky
1 200 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon šneku
45 kW
Príkon podávacieho krídla
2,2 kW
Ovládanie cez frekvenčný menič
áno
Hmotnosť stroja
2 380 kg
Rozmery (DxŠxV)
3390 mm x 2200 mm x 2570 mm
Výkon * A) jemné rezanie
6 500 kg/hod
Výkon * B) hrubé rezanie
15 000 kg/hod
Priemer reznej súpravy
250 mm
Objem násypky
1 200 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Rezačky RM na čerstvé mäso

PSS RM rezačky sú určené pre prevádzky potravinárskeho priemyslu na rýchle rezanie akéhokoľvek druhu čerstvého mäsa. PSS RM zaručujú vynikajúcu akosť produktu od hrubého až po úplne jemné rezanie.

Čerstvé mäso je podávané do násypky PSS RM, kde je posúvané dvoma podávacími šnekmi (RM 160/3000). Materiál je ďalej posúvaný k reznej sade rezným šnekom. Podľa voľby reznej sady sa dosahuje požadovaná štruktúra.

Opcie

 • odšľachovacie zariadenie
 • zrkadlovo leštené šneky
 • zrkadlovo leštená násypka
 • PSS P zdvíhacie zariadenie (RM 160/3000)
 • predlženie steny násypky
 • skrátenie steny násypky
 • podávacie krídlo (RM 114)
 • prítlačné rameno
 • podávacie/miešacie lopatky (RM 160)
Rezačky čerstvého mäsa

Produkty

Príkon šneku
5,5 kW
Hmotnosť stroja
360 kg
Rozmery (DxŠxV)
1218 mm x 725 mm x 1085 mm
Výkon * jemné rezanie
1 400 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
1 800 kg/hod
Priemer reznej súpravy
114 mm
Objem násypky
100 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon rezného šneku
11 kW
Príkon podávacieho šneku
1,5 kW
Hmotnosť stroja
560 kg
Rozmery (DxŠxV)
1340 mm x 753 mm x 1110 mm
Výkon * jemné rezanie
1 750 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
2 200 kg/hod
Priemer reznej súpravy
130 mm
Objem násypky
84 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon rezného šneku
15 / 19 kW
Príkon podávacieho šneku
1,5 / 1,9 kW
Hmotnosť stroja
1 350 kg
Rozmery (DxŠxV)
1635 mm x 927 mm x 1430 mm
Výkon * jemné rezanie
2 600 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
3 500 kg/hod
Priemer reznej súpravy
160 mm
Objem násypky
200 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon rezného šneku
22/30 kW
Príkon podávacieho šneku
1,5 / 1,9 kW
Hmotnosť stroja
1 750 kg
Rozmery (DxŠxV)
1890 mm x 1070 mm x 1700 mm
Výkon * jemné rezanie
3 000 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
4 000 kg/hod
Priemer reznej súpravy
160/200 mm
Objem násypky
270 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.