PSS RMM rezačky mrazeného mäsa sú zariadenia určené na rýchle a šetrné rezanie akéhokoľvek druhu päsťovo veľkého mrazeného mäsa s teplotou do -10°C, ako aj na rezanie čerstvého mäsa. Ich zavedenie do prevádzky je garanciou pre hospodárne a praktické využitie a dosiahnutie tých najlepších výsledkov pri rezaní.

PSS RMM rezačky mrazeného mäsa zaručujú vynikajúcu akosť výsledného produktu. Čerstvé alebo mrazené mäso je podávané do násypky PSS RMM, kde je zachytávané dvoma špeciálne upravenými podávacími šnekmi. Materiál je ďalej posúvaný krátkym rezným šnekom k reznej sade. V závislosti od zloženia vybranej reznej súpravy je možné docieliť požadovanú štruktúru.

Opcie

  • Odšľachovacie zariadenie
  • Zrkadlovo leštené šneky
  • Zrkadlovo leštená násypka
  • Podávacie šneky na čerstvé mäso
  • Podávacie/miešacie lopatky
  • PSS P zdvíhacie zariadenie
  • Predĺženie steny násypky
  • Skrátenie steny násypky
Rezačky mrazeného mäsa

Produkty

Príkon rezného šneku
22 kW
Príkon podávacieho šneku
1,5 / 1,9 kW
Hmotnosť stroja
1 350 kg
Rozmery (DxŠxV)
1635 mm x 868 mm x 1430 mm
Výkon * jemné rezanie
1 500 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
2 500 kg/hod
Priemer reznej súpravy
160 mm
Objem násypky
200 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon rezného šneku
30 kW
Príkon podávacieho šneku
1,5 / 1,9 kW
Hmotnosť stroja
1 750 kg
Rozmery (DxŠxV)
1890 mm x 1070 mm x 1700 mm
Výkon * jemné rezanie
1 800 kg/hod
Výkon * hrubé rezanie
3 500 kg/hod
Priemer reznej súpravy
160/200 mm
Objem násypky
270 l
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.