PSS S Silá sú zariadenia určené ku krátkodobému uskladneniu a dávkovaniu suroviny na ďalšie spracovanie k jednotlivým strojom a zariadeniam vo výrobách mäsového priemyslu.

PSS S Silá je možné využívať ako doplnkové zariadenia samostatne k jednotlivým strojom alebo ako súčasti výrobných liniek, kde v značnej miere prispievajú k automatizácii výroby. Ich hlavná výhoda spočíva v tom, že zabezpečujú plynulý priebeh samotnej produkcie.

Opcie

  • Snímače váhy
  • Prídavné sklzy
  • Zvýšená mreža
  • Zrkadlovo leštené šneky a násypka
  • Pneumatické otváranie krytu vyprázdňovania
Silá

Produkty

Celkový objem násypky
1 400 l
Čistý objem
900 l
Príkon horizontálneho šneku
3 kW
Príkon sekcie miešania
4 kW
Hmotnosť stroja
1 630 kg
Rozmery (DxŠxV)
3000 mm x 2605 mm x 2800 mm
Priemer šnekov
400 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
1 700 l
Čistý objem
1 200 l
Príkon horizontálneho šneku
3 kW
Príkon sekcie miešania
4 kW
Hmotnosť stroja
1 820 kg
Rozmery (DxŠxV)
3000 mm x 2605 mm x 3225 mm
Priemer šnekov
400 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
2 200 l
Čistý objem
1 700 l
Príkon horizontálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
7,5 kW
Hmotnosť stroja
2 125 kg
Rozmery (DxŠxV)
3430 mm x 2605 mm x 3225 mm
Priemer šnekov
400 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
2 700 l
Čistý objem
2 200 l
Príkon horizontálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
7,5 kW
Hmotnosť stroja
2 275 kg
Rozmery (DxŠxV)
3830 mm x 2605 mm x 3225 mm
Priemer šnekov
400 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
3 000 l
Čistý objem
2 700 l
Príkon horizontálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
7,5 kW
Hmotnosť stroja
2 475 kg
Rozmery (DxŠxV)
3830 mm x 2925 mm x 3225 mm
Priemer šnekov
400 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.