Zariadenia PSS GS slúžia na dočasné uskladnenie suroviny pred jej ďalším spracovaním.

Surovina sa po namiešaní alebo porezaní dočasne uskladní v sile, ktoré potom dopravuje surovinu pomocou vertikálnej závitovky na ďalšie spracovanie. Zariadenia sú umiestnené na kolieskach s brzdou aby ich bolo možné presúvať a rozpájať pri sanitácií.

Opcie

  • Pohyblivý stojan – horizontálna a vertikálna časť
  • Núdzové vypnutie
  • Pneumatický sklzový vývod, pevný
  • Rotačné hrdlo, pneumatické
  • Vozík na príslušenstvo
  • Frekvenčný menič vertikálneho šneku
  • Frekvenčný menič horizontálneho šneku
  • Frekvenčný menič sekcie miešania
Silo žirafy

Produkty

Celkový objem násypky
1 100 l
Čistý objem
900 l
Príkon horizontálneho šneku
4 kW
Príkon vertikálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
4 kW
Hmotnosť stroja
1 200 kg
Rozmery (DxŠxV) mm
2 964 x 1 687 x 1 400 – 3 200
Výkon
12 000 kg/h
Priemer šnekov
250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
1 400 l
Čistý objem
1 200 l
Príkon horizontálneho šneku
4 kW
Príkon vertikálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
4 kW
Hmotnosť stroja
1 400 kg
Rozmery (DxŠxV) mm
3 264 x 1 687 x 1 400 – 3 200
Výkon
12 000 kg/h
Priemer šnekov
250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
1 900 l
Čistý objem
1 700 l
Príkon horizontálneho šneku
5,5 kW
Príkon vertikálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
5 kW
Hmotnosť stroja
1 700 kg
Rozmery (DxŠxV) mm
3 264 x 1 687 x 1 400 – 3 200
Výkon
12 000 kg/h
Priemer šnekov
250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
2 400 l
Čistý objem
2 200 l
Príkon horizontálneho šneku
5,5 kW
Príkon vertikálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
7,5 kW
Hmotnosť stroja
2 000 kg
Rozmery (DxŠxV) mm
3 664 x 1 687 x 1 400 – 3 200
Výkon
12 000 kg/h
Priemer šnekov
250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem násypky
2 900 l
Čistý objem
2 700 l
Príkon horizontálneho šneku
5,5 kW
Príkon vertikálneho šneku
4 kW
Príkon sekcie miešania
7,5 kW
Hmotnosť stroja
2 200 kg
Rozmery (DxŠxV) mm
3 964 x 1 687 x 1 400 – 3 200
Výkon
12 000 kg/h
Priemer šnekov
250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.