Vákuové masírovačky s chladením

PSS VTC vákuové masírovačky s chladením sú určené pre prevádzky potravinárskeho priemyslu a ich hlavná funkcia spočíva v rýchlom a kvalitnom masírovaní, miešaní a presoľovaní spracovávanej suroviny vo vákuu s chladením.

Pri využití vákua zabezpečujú PSS VTC dôkladné premiešanie suroviny, čo má za následok uvoľnenie štruktúry, následné zlepšenie samotnej väzby v produkte a zabezpečenie pevnosti pri rezaní. PSS VTC tak výrazne prispievajú k výrobe vysokokvalitného konečného produktu, ktorý sa vyznačuje jednak výbornými chuťovými vlastnosťami ako aj dobrou štruktúrou v reze.

Produktom pripraveným na spracovanie sa naplní bubon masírovačky PSS VTC, ktorý sa vyznačuje veľkým priemerom, čo znamená dostatok pracovného priestoru pre pohyb produktu v masírovačke. Špeciálne vyvinuté masírovacie lopatky s väčším počtom otáčok zabezpečujú kvalitné masírovanie produktu a sú tak zárukou pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Počas celej doby masírovania je udržiavaná konštantná teplota. PSS VTC sú charakterizované rýchlym a dokonalým vyprázdňovaním, čo má za následok minimálny zostatok produktu v zariadení. Chladenie je zabezpečené pomocou glykolového okruhu. Ako opciu je možné použiť externý chladiaci agregát.

Opcie

  • chladiaci agregát
  • rameno na otváranie krytu
  • veko pre napojenie nasávania suroviny do zariadenia
  • vážiaci systém
Vákuové masírovačky s chladením

Produkty

Celkový objem bubna
2 000 l
Čistý objem masírovania
1000 l
Celkový príkon
4,8 kW
Vákuum
95 %
Hmotnosť stroja
1540 kg
Rozmery (DxŠxV)
3200 mm x 1990 mm x 1700 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem bubna
3 000 l
Čistý objem masírovania
1 500 l
Celkový príkon
5,5 kW
Vákuum
95 %
Hmotnosť stroja
1 950 kg
Rozmery (DxŠxV)
3770 mm x 2070 mm x 1990 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový objem bubna
4 500 l
Čistý objem masírovania
2 250 l
Celkový príkon
5,5 kW
Vákuum
95 %
Hmotnosť stroja
2 580 kg
Rozmery (DxŠxV)
4100 mm x 2230 mm x 2100 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.