PSS LD zdvíhacie zariadenia sú určené pre prevádzky potravinárskeho priemyslu. Slúžia na zdvíhanie a preklápanie manipulačných vozíkov a plastových bigboxov dvojstĺpovým preklápačom (LD 950).

Tieto zariadenia výrazne uľahčujú prácu so spracovávanou surovinou, ktorú dopravujú k jednotlivým strojom a zariadeniam na jej ďalšie spracovanie. Vozík alebo plastový bigbox so surovinou sa zasunie do preklápacej vidlice, ktorá rýchlo a jednoducho dopraví materiál do stroja, kde je ďalej spracovávaný. PSS LD je možné získať podľa požiadaviek a potrieb zákazníka v ľavom alebo pravom prevedení.

Zdvíhacie zariadenia
Zdvíhacie zariadenia

Opcie

 • Mobilná fréma s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami (LD 350)
 • Bezpečnostná klietka – výška 2 000 mm (LD 350)
 • Držiak s podnosom na bloky mrazeného mäsa (LD 350)
 • Pevný podnos na bloky mrazeného mäsa (namiesto vidlice) (LD 350)
 • Vidlica na 120 l vozíky (LD 350)
 • Vidlica na 200 l vozíky (LD 950)
 • Špeciálne napätie a frekvencie (štandardne: 3x400V – 50 Hz) (LD 950)
 • Sklz pre zdvíhaciu vidlicu
 • Časovač na automatické vrátenie
 • Časovač na automatické vrátenie vrátane zastavenia 500 mm nad podlahou
 • Automatický STOP pred vyprázdňovaním

PSS ZZ 2 zdvíhacie zariadenie je určené pre prevádzky potravinárskeho priemyslu a slúži na zdvíhanie a preklápanie manipulačných vozíkov. Zariadenie je navrhnuté tak, aby v značnej miere spĺňalo potreby a želania zákazníkov a výrazne uľahčovalo ich prácu so spracovávanou surovinou.

Vozík naplnený surovinou sa zasunie do preklápacej vidlice, ktorej súčasťou je sklzový žľab. Jeho výhodou je, že je nastaviteľný a je možné vyhotoviť ho podľa požiadaviek zákazníka. Vidlica zabezpečí jednoduché a rýchle preklopenie materiálu do stroja, kde je následné  spracovávaný. PSS ZZ 2 predstavuje významné doplnkové zariadenia, ktorého využitie a zavedenie do prevádzky vedie k urýchleniu a výraznému zjednodušeniu celého výrobného procesu.

Stroje na spracovanie mäsa

Produkty

Príkon
0,75 kW
Hmotnosť stroja (pri výške – 2225 mm)
350 kg
Rozmery (DxŠxV)
1308 mm x 1039 mm x (min. 2158 – max. 6038) mm
Kapacita
350 kg
Uhol vyprázdňovania
35°
Rýchlosť zdvíhania
3,5 m/min
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Príkon
2,2 kW
Hmotnosť stroja (pri výške – 4855 mm)
1230 kg
Rozmery (DxŠxV)
2520 mm x 1780 mm x (min. 3733 – max. 7133) mm
Kapacita
950 kg
Uhol vyprázdňovania
35°
Rýchlosť zdvíhania
4,7 m/min
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový príkon
1,1 kW
Max. dovolené zaťaženie vidlice preklápača (vrátane manipulačného vozíka)
260 kg 
Hmotnosť zariadenia
180 kg
Rozmery (DxŠxV)
1300 mm x 900 mm x 2300 mm
Preklopná výška
max. 1 200 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.

Celkový príkon
0,75 kW
Max. dovolené zaťaženie vidlice preklápača (vrátane manipulačného vozíka)
250 kg
Hmotnosť zariadenia
250 kg
Rozmery (DxŠxV)
1 300 mm x 1 008 mm x 2 607 mm
Preklopná výška
max. 1 250 mm
Napäťová sústava
3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie
230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie
230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.