Asociácie

Sme členom popredných profesionálnych asociácií mäsospracujúceho priemyslu a pivovarov v USA.

V roku 2016 sa spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. stala členom dvoch popredných asociácií na americkom kontinente. Hlavným cieľom bolo predstaviť firmu a jej výrobné portfóliu aj na území Ameriky. Naše členstvo v týchto asociáciách je zároveň vyjadrením pre terajších zákazníkov a garanciou pre budúcich klientov, že sme spoľahlivým partnerom pri realizovaní ich projektov.

Asociácie

BREWERS ASSOCIATION
Je to americká národná organizácia, ktorá združuje viac ako 3 600 domácich a remeselných pivovarov, pivovarníckych spoločností, pivovarníkov a sládkov. Asociácia zastupuje záujmy týchto nezávislých subjektov na území Ameriky a podporuje ich aktivity. Zároveň pomáha súkromným osobám pri rozbiehaní ich podnikania a dáva im možnosť zbierať vedomosti, kontakty a informácie, ktoré sú pre ich činnosť potrebné. Asociácia pravidelne organizuje výstavy, kongresy, školenia a prednášky týkajúce sa produkcie piva s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň svojich členov ako aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o danú problematiku.

Asociácie

AMERICAN ASSOCIATION OF MEAT PROCESSORS
Vznikla už v roku 1939 a je to najväčšia medzinárodná asociácia na území Severnej Ameriky, ktorá zastupuje viac ako 1 200 svojich členov a to prevažne spracovateľov mäsa, prevádzkovateľov bitúnkov, zástupcov maloobchodov a veľkoobchodov, ale aj producentov strojov na spracovanie mäsa a rôznych dodávateľov, ktorí poskytujú svoje produkty a služby pre mäsový a potravinársky priemysel. Asociácia pomáha členom pri výrobe ich produktov a pomáha im riešiť komplikácie, s ktorými sa každodenne stretávajú. Týmto spôsobom ich podporuje v tom, aby sa naplno mohli venovať svojmu biznisu.