História firmy

1972 – začiatok výroby v prevádzke
1976 – nastala organizačná zmena a z dovtedajšej prevádzky vznikol závod s výrobou strojov a zariadení pre spracovanie mäsa
1977 – dokončenie areálu závodu
1989 – revolúcia v ČSSR, zmena orientácie na trhoch
1994 – do výrobného programu zaradené pivovary
1995 – transformácia zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť
1996 – privatizácia akciovej spoločnosti
1998 – zavedenie novej organizačnej štruktúry
2004 – zavedenie systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
2009 – do výrobného programu zaradené stroje a zariadenia novej generácie pre veľkokapacitné spracovanie mäsa

Stroje na spracovanie mäsa