Profil spoločnosti

PSS SVIDNÍK, a.s. sú expandujúcou slovenskou spoločnosťou. Produktmi firmy sú stroje na spracovanie mäsa, pivovary, kooperácie a tlakové a netlakové nádrže.

 

90 % vyrábaných produktov sa exportuje do západnej a východnej Európy, Austrálie, východnej Afriky, Ázie, strednej a severnej Ameriky. V roku 2004 spoločnosť urobila strategické rozhodnutie a zaviedla systém manažérstva kvality (QMS – quality management system), ktorý dnes zodpovedá norme STN EN ISO 9001:2016. Implementácia tejto medzinárodnej normy pomáha organizácii dosahovať udržateľný úspech – trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré splnia požiadavky zákazníka. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 190 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých sila spočíva v ich kreativite, vedomostiach, odbornej znalosti a schopnosti komunikovať.

Za účelom zvyšovania kvalifikácie a osobnostného potenciálu bola vo firme zriadená vlastná študijná akadémia. Použitím špeciálnej administratívnej technológie spoločnosť vytvorila organizáciu, ktorá odstránila problémy stojace v ceste k vzrastajúcej produktivite a expanzii. Neustálym pozorovaním trhu, zákazníkov a konkurencie je rast pozorovateľný rok čo rok a to v celosvetovom rozsahu. Budúca expanzia je založená na pomoci našim zákazníkom.

Stroje na spracovanie mäsa