Súčasťou realizácie jednotlivých projektov je aj následná doprava strojov a zariadení k zákazníkovi. Transport prebieha podľa vopred dohodnutých podmienok najvhodnejším spôsobom s ohľadom na prepravované zariadenie.

Dopravu zabezpečujeme:

– vlastnými nákladnými vozidlami

– externe prostredníctvom dopravnej spoločnosti

Dopravu si môže zákazník zabezpečiť na základe vlastného želania aj samostatne.

Prepravované zariadenia sú pred expedíciou zabalené v debni alebo inom druhu balenia, ktoré zodpovedá druhu dodávaného zariadenia so zreteľom na spôsob dopravy.

Pred samotným zabalením a prepravou sú stroje a zariadenia očistené a v prípade potreby zabezpečené obalmi proti vlhkosti, aby sa zabránilo korózii.

Pre úplnú ochranu dodávaných strojov a zariadení sú debny alebo iné obaly opatrené bezpečnostnými označeniami pre manipuláciu s tovarom.

Väčšinou sú zariadenia prepravované nákladnými vozidlami, avšak pri väčších vzdialenostiach využívame aj námornú a leteckú prepravu.

Fotogaléria