Stretnutie obchodných zástupcov spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s.

18. mája 2018

V apríli tohto roku, konkrétne v termíne 09.04. – 11.04.2018 usporiadala spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. odborný seminár pre svojich obchodných zástupcov. Témou seminára bolo predstavenie a následné predvedenie jednotlivých strojov na spracovanie mäsa z výrobného sortimentu, ktorý firma ponúka.

Podujatia sa zúčastnilo 18 predstaviteľov z Ruska, Ukrajiny, Anglicka, Fínska, Thajska, Moldavska, Bieloruska či Južnej Afriky. Seminár sa konal priamo v areáli spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. a viedli ho interní zamestnanci ako aj externý konzultant, ktorý sa priamo podieľal na vývoji týchto zariadení. Počas troch intenzívnych dní účastníci spoznali výrobné priestory firmy, ale hlavne mali možnosť, oboznámiť sa s konštrukciou strojov, ich prevedením a celkovými výhodami, ktoré ich prevádzka poskytuje. Prezentované – či už formou prednášky ale aj prostredníctvom funkčných ukážok – boli rýchlostné kombinované rezačky PSS SCG, narážačky SFV, vákuové kutre, meliče a rýchlostné miešačky PSS SM. Účastníkom podujatia boli predstavené aj technológie výroby mletého mäsa a salámových výrobkov a riešenia, ktoré v tejto oblasti PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka.

Po zaznamenaní pozitívnych ohlasov na uskutočnené školenie sa vedenie spoločnosti rozhodlo usporiadať aj ďalšie školenie v blízkej budúcnosti. Priebeh celej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii. V prípade záujmu o účasť na pripravovanom seminári nás prosím kontaktujte >>.