Výzva na predloženie cenovej ponuky

23. apríla 2019

PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky: Zásadná procesná inovácia v PSS SVIDNÍK, a.s.

Stiahnuť výzvu v PDF

Stiahnuť prílohy